Грижи за възрастни в техния дом

Мобилни грижи „Деница” осигурява еднократни или двукратни посещения в дома по график, включително събота и неделя за обгрижване  на възрастния човек-личен тоалет, смяна на памперс, преобличане, хранене,почистване на стаята.С възможност и за доставка на храна.

Заплащането се извършва като абонамент за 4 седмици по банков път.

Часовете за посещения са по избор – 8.15,10.15,12.30,14.30,16.30,18.30

Пакети

Домашни грижи

 • Стандартни 2ч
 • Вкл.обяд
 • Вкл.обяд и вечеря
 • Интензивни 2х1,30ч
 • Вкл.обяд
 • Вкл.обяд и вечеря

От понеделник до петък

 • 240лв
 • 325лв
 • 385лв
 • 480лв
 • 565лв
 • 625лв

От понеделник до събота

 • 246лв
 • 336лв
 • 398,25лв
 • 492лв
 • 582лв
 • 644,25лв

От понеделник до неделя

 • 252лв
 • 347лв
 • 411,15лв
 • 504лв
 • 599лв
 • 663,50лв

Уточнение: часовете за посещение могат да се променят в рамките на 1 час в работни дни и на 2 часа в празнични дни ,във връзка с предвижването на асистента и неговия работен график.

Необходими са 1 на 5 дни за организиране на предоставянето им.

При подаване за заявка за мобилна грижа ще бъдете посетени от социален работник за уточняване на  графика и пакета услуги.

Услугите се извършват от основен асистент през работните дни и от дежурен през празничните.

При внезапно прекратяване на посещенията от страна на Заявителя, се възстановяват заплатените такси, считано от следващата календарна седмица,поради плановия график.

Предимства

Предимства  на мобилните грижи:

-ползвате услугата толкова часове,колкото са ви необходими-намалявате разходите

-гаранция за качеството на услугата/ асистентите са преминали обучение за дейностите,които извършват/

-контрол на извършената работа

-вие определяте графика на посещения

-гаранция,че графика  на посещения се спазва стриктно.

Можете да побавите към домашните посещения  и доставка на храна. Храната е съобразена с нуждите на възрастния човек-намалено количество мазнини, месно ястие,супи. Храната се приготвя в кухня-майка,която разполага с необходимите разрешителни за дейността си. Обедното меню вкл. супа и основно х 300гр., едното от ястията е месно. Можете да прибавите и вечеря,която се доставя с обяда- постно ястие х300гр и десерт. Доставката е вкл. в цената. Не са вкл.хляб и прибори.

При  домашните грижи е необходимо възрастния човек да отвори вратата. Ако не възможно,може да се наложи да оставите ключ за входната врата.

ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПОЗВОЛЯВАТ ДА СЕ ПОСРЕЩНАТ НУЖДИТЕ НА КОНКРЕТНИЯ ДЕН.

При промяна на състоянието на възрастния човек ще бъдете уведомени,за да помислите за друг вариант на грижи.

Ако той се нуждае от 24часово наблюдение и грижи ,добър вариант е ДСХ ”Света Анна”с.Каменово. Разгледайте информацията и преценете. / тук /